Thursday, March 04, 2010

Hva er det beste og det verste med å være lærer?

I dag fikk jeg et spørsmål i kommentarfeltet som jeg synes var godt: "Hva er det beste med å være lærer? Evt det verste?"

Jeg prøvde meg med å sette opp noen stikkord, men forsto fort at dette heller er et spørsmål som flere kan bidra med kommentarer til. Men her er mine første stikkord:

noe av det beste er
  • å se elever glede seg over å mestre noe de ikke har mestret før
  • å kunne bety noe positivt for andre mennesker
  • at to dager aldri er like
  • at man har stort spillerom for sin kreativitet og nysgjerrighet
  • at elever ofte er så nysgjerrige, og at man kan undre seg sammen med dem
mens noe av det verste er
  • å se elever som trenger en prat eller faglig hjelp, men ikke rekke å gi dem det
  • å bruke tid på ting som føles meningsløse (uinteressante møter eller utfylling av dokumenter) mens det er så mye viktigere du burde ha gjort
  • å ikke klare å hindre at en eller to elever ødelegger læringen for resten av klassa

Kommentarer? (Konteksten for spørsmålet var ungdomstrinnet, men mye gjelder sikkert også andre trinn.)

No comments:

Post a Comment