Friday, March 05, 2010

Hva er et flertall?

"Et flertall av danskene ønsker at dronning Margrethe skal abdisere i forbindelse med 70-årsdagen hennes 16. april, viser en meningsmåling." Dette skriver VG i dag.

Du lurer kanskje på hvor stort flertallet er? Jo, det er 46 prosent som ønsker det. 38 prosent mener det ikke, mens 16 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Altså er det ikke dekning for å si at "et flertall av danskene" mener dette, men derimot at et flertall av de som mener noe om det, vil at hun skal abdisere.

Er det ikke pussig hvordan fakta har en tendens til å vris jo lenger opp du kommer i en nyhetssak, helt til du kommer til overskriften og ingressen som ofte er helt misvisende?

7 comments:

 1. Elisabeth2:31 PM

  Vel, du har ikke helt rett. I så fall mener du at media aldri kan skrive at et "flertall" av en befolkning stemte for et politisk parti, eller i andre former for avstemninger. For i følge deg må media da presisere: "Et flertall av de som stemte....".

  Det er nå engang slik at "flertall" i de fleste sammenhenger i vårt demokrati er definert som mer enn 50% av de som faktisk tar et standpunkt. Vi avkrever ikke at alle skal delta, før vi kårer overtallet.

  Dessuten er marginen i dette eksemplet (46% vs 38%) såpass stor, at jeg mener journalisten har sine ord i behold: Hvis vi i teorien skulle avkreve de 18% et svar, er det sannsynlig at det matematiske flertallet fortsatt ville vært gått i monarkiets disfavør.

  Så klart skal man etterstrebe presishet også i nettaviser. Men det blir unødvendig komplisert dersom overskrifter og ingresser skal måtte avgrense, presisere og ta forbehold på samme måte som vi forventer av f.eks. vitenskapelige artikler (selv akademikere som du og jeg ofte ergrer oss over upresishet og snarveier.. ;-) ).

  ReplyDelete
 2. Jeg er ikke enig i det første eksemplet ditt. I valg vil journalistene alltid kunne skrive "Flertall for de rødgrønne", for eksempel, for da er det underforstått at det er et flertall av stemmene, ikke av alle som bor i landet.

  Jeg er heller ikke enig i det andre avsnittet. Det finnes nok mange saker hvor kun en liten del av befolkningen er engasjert, og hvor de fleste av de som i det hele tatt har hørt om saken, støtter et spesielt synspunkt. Det blir likevel ikke riktig å si at et flertall av befolkningen støtter synspunktet. Det er slett ikke utenkelig at de 16 prosent som ikke har standpunkt, ville ende på en fordeling på 12-4, slik at det ikke ble flertall selv om de ble avkrevet et svar.

  For øvrig er det ikke i "monarkiets disfavør" at folk ønsker at hun går av og overlater tittelen til sin sønn, men det er en biting.

  ReplyDelete
 3. Elisabeth5:35 PM

  For diskutere ikke-saken litt videre.. :-)

  I presist språk har journalisten rett i at et "Alminnelig flertall" av danskene ønsker at dronningen skal abdisere. Se definisjon av "Alminnelig flertall" på Wikipedia.

  I det minste er tittelen korrekt, der det står "dansk flertall", ikke "flertall av alle dansker".

  Men jeg mener Journalisten også har belegg for ingressen. Anlegger vi normal tradisjon for presentasjon av meningsmålinger, viser undersøkelsen at 55% av danskene er for at dronningen skal abdisere, mens 45% er imot. Altså et klart (alminnelig) flertall. 16% stemte "blankt", og fraskrev seg dermed retten til å påvirke resultatet.

  Det ville vel bli unødvendig komplisert hvis feks. alle overskrifter og meningsmålinger om (f.eks) Ja/Nei til EU aldri skal få lov til å skrive "Flertall for EU!", men istedet "Mer enn 50% av dem som ble spurt er for EU!".. ;-) ?

  Elles har du jo helt rett i at det dreide seg om et spørsmål om abdisering, ikke om monarkiet som sådan. Takk :-)

  ReplyDelete
 4. Jeg er ikke overbevist. Er det virkelig slik at det er vanlig å skrive at "et flertall av nordmennene" er mot EU, for eksempel - dersom det ikke er over 50% av de spurte som er mot?

  Jeg må ihvertfall innrømme at jeg ikke har lagt merke til det. Og jeg mener det er forskjell på å si at det er "flertall mot EU" og å si "et flertall av nordmennene er mot EU", nettopp fordi det første alternativet holder åpent at det kan være et flertall av de som mener noe om det, mens det andre alternativet eksplisitt markerer hvilken mengde som er "alle".

  ReplyDelete
 5. Anonymous3:10 PM

  Hei igjen, Bjørn

  Du får spørre Google.. ;-) Søk f.eks. på "Flertall for" eller "Flertall mot".

  Men siden du spør meg: Ja, det er selvsagt helt vanlig å projisere svaret i en meningsmåling over på den generelle populasjonen (f.eks. "nordmenn").

  Og det er da vitterlig hensikten med meningsmålinger som er utført med valide statistiske metoder. Dvs. hensikten er å si noe om en hel populasjon, ikke om akkurat den gruppen som ble spurt.... (Derfor oppgir man oftest den statistiske feilmarginen med liten skrift. Som matematiker vet du selvsagt dette, så det er ikke forsøk på belæring ;-) )

  Eksempler:

  http://www.sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Klart-flertall-mot-oljeboring-i-nord

  Her står det "et flertall av befolkningen i Nord Norge" (ikke " et flertall av dem som ble spurt ..").

  http://www.nho.no/offentlig-sektor-og-naeringslivet/stort-flertall-for-konkurranse-om-kommunale-tjenester-article21552-289.html

  Her står det "flertall av norges befolkning..", mens man selvsagt bare har spurt et utvalg...

  http://naturvernforbundet.no/nyheter/stort-flertall-for-mer-naturvern-article8379-796.html

  Her står det "tre av fire nordmenn" (ikke "tre av fire av de spurte...").

  (Det er mange, mange andre eksempler).

  Selvsagt finnes det mange eksmepler på at "flertall" kvalifiseres med dem som ble spurt. Fordi dette i mange sammenhenger er naturlig å skrive.


  Om det så er vanlig å bruke "flertall" når det kun er snakk om "aliminnelig flertall", eller til og med størst oppslutning om tre (eller flere) valg, er en sak for seg.

  Dette finnes det nok færre eksempler på, fordi målinger ofte er binære. Men de er likevel ikke vanskelige å finne:

  http://www.skatt.no/skatt/nyheter_arkiv/flertall_m/

  Her brukes "flertall" om den største oppslutningen av tre reelle alternativ, der ingen oppnådde mer enn 50%.

  Selvsagt helt greit å da mene at alle disse eksemplene viser like stor unfallenhet i forhold til presishet og fakta som dronning-eksemplet ;-). Men at det er vanlig å bruke "flertall" i denne betydningen, tror jeg at jeg har dokumentert (siden du spurte) ;-).

  ReplyDelete
 6. Anonymous3:13 PM

  Til slutt:

  Jeg er temmelig overbevist om at en oveskrift som "Flertall mot EU!" er ment å uttrykke at det er flertall i hele populasjonen, og ikke bare blandt de spurte...

  Det tror jeg både de som utførte meningsmålingen, journalisten, og leserne vil legge i overskriften.

  Og de vil gjøre det med rette, gitt at undersøkelsen ble utført med korrekte metoder.

  ReplyDelete
 7. Ja, jeg må nok nøye meg med å fortsette å mene at det er upresist å si at et "flertall" er for noe hvis det rent faktisk er mindre enn halvparten som mener det.

  Og når det kommer til eksempler hvor det er tre eller flere alternativer og hvor det ikke er mer enn 50% for noen av dem, mener jeg at det er helt misvisende.

  ReplyDelete