Tuesday, March 02, 2010

Ja til felles boligpriser over hele landet?

Det har i det siste vært skrevet mye om strømprisene, og om at det burde vært samme strømpris over hele landet. Det er en fascinerende tanke.

Når man først er i gang med en slik tanke vil jeg nevne et annet eksempel på noe som varierer i pris i Norge, og som er vel så grunnleggende som strømmen: nemlig bolig. Den siste boligprisstatistikken fra NEF viser at man i enkelte områder i Oslo må betale 47.000 kroner per kvadratmeter (det er Frogner det er snakk om), mens tallet i Telemark er under 18.000. Dette har store konsekvenser for familieøkonomien?

Hvorfor vil ikke politikerne gå inn og regulere boligprisene? Ville ikke det ha vært mer "rettferdig"?

De fleste er heldigvis enige i at statlige reguleringer av boligprisene er en veldig dårlig idé. Av en eller annen grunn tror de samme menneskene at det er en bedre idé å regulere strømprisene. Men høye strømpriser når det er knapphet på strøm i et område har den opplagte fordelen at det får folk - og ikke minst kraftkrevende industri - til å spare på strømmen. Alternativet ville vært rasjonering. En ikke ueffen bieffekt av høye priser er at folk forstår poenget med store infrastrukturutbygginger. Man trenger strømkabler mellom landsdelene, og dette vil koste penger hvis man ikke samtidig skal ødelegge verdifulle naturområder.

Kort sagt: store prisforskjeller på strøm tyder på at det er ubalanser mellom tilbud og etterspørsel. Da er det bedre å gå i gang med å rette opp disse enn å behandle symptomene.

No comments:

Post a Comment