Friday, March 05, 2010

Å "overse" noe

"Mandag Morgen - for nytenkende ledere" har en nytenkende betydning av ordet "overse" i dag: "Etter at Obama brukte filosofien bak Nudge, såkalt liberal paternalisme, i valgkampen, og i ettertid ansatte den ene forfatteren til å overse alle nye statlige reguleringer, har adferdsøkonomi etterhvert begynt å vekke interesse utenfor USAs grenser, også blant relativt konservative politikere som til nå har vært skeptiske."

Jeg vet at det er mange amerikanere som prøver å overse alle statlige reguleringer, men at staten er nødt til å ansette noen for å gjøre det, er noe nytt... :-)

(Men på engelsk betyr "oversee" noe sånt som "supervise" (holde overoppsyn med), så det er ikke så vanskelig å tenke seg til hva de egentlig mener å skrive...)

No comments:

Post a Comment