Sunday, April 11, 2010

I forhold til

Jeg liker ikke uttrykket "i forhold til", og skrev blant annet nylig et innlegg om de nye retningslinjene for 1-7-grunnskolelærerutdanningen, som har 14 "i forhold til", 9 "fokus" og 37 "perspektiv" på 76 sider.

Det interessante er jo at man ofte kan rette opp uttrykket rett og slett ved å fjerne ordene "forhold til" (mens man i andre tilfeller må bruke en annen preposisjon enn "i"). Jan Olav Fretland nevner eksemplet "Vi vil ikkje gjera fleire undersøkingar i forhold til denne saka" hvor fjerning av de to ordene gir den mer meningsfulle setningen "Vi vil ikkje gjera fleire undersøkingar i denne saka".

I retningslinjene skrives det at "Studenten kan være en god rollemodell for elevene i forhold til ulike kulturelle og sosiale måltidskontekster." Hva hadde man tapt ved å skrive "Studenten kan være en god rollemodell for elevene i ulike kulturelle og sosiale måltidskontekster."?

Som Per Aage Gabrielsen skriver i en kommentar til et innlegg hos Annelandet: "I forhold til bruken av universalpreposisjonen “i forhold til”, så mener jeg Kristin Halvorsen må komme på banen i forhold til om dette uttrykket (universalpreposisjonen) skal tas inn i forhold til ordbøkene slik at grunnskolen kan begynne undervisningen i forhold til dette i forhold til elevene allerede i forhold til første klasse."

No comments:

Post a Comment