Wednesday, April 14, 2010

LHBT i lærerutdanningen

Jeg er oppløftet etter å ha deltatt på et personalmøte om LHBT-spørsmål på jobben (som er Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo). Det er viktig at dette temaet kommer høyere på agendaen når vi nå planlegger de nye utdanningene som studentene kommer til til høsten.

Les litt mer om møtet på jobbloggen min.

No comments:

Post a Comment