Monday, April 19, 2010

Språkdiskusjon i Aftenposten

Janne Bondi Johannessen hadde et leserinnlegg i Aftenposten i helga. Her påstår hun at Per Egil Hegge har tatt feil i en tidligere språkspalte. Hegge siterte en setning av Jan Kjærstad: "Selvfølgelig kan jeg, like lite som andre forfattere, si meg fri for den sjalusi som hører til yrket", og mente at det skulle være et "ikke" før det første kommaet. Det mener Johannessen ikke.

Argumentene Johannessen bringer til torgs er ikke særlig gode:
1. Johannessen er ekspert, det er ikke Hegge, og
2. Hvis man googler, finner man flere setninger som likner på Kjærstads.

Dette er ikke spesielt overbevisende. Men det at man bruker argumenter som ikke er overbevisende, beviser ikke at man tar feil...

Mitt eget språkøre (som slett ikke alltid er til å stole på) påstår at når man har en innskutt bisetning, markert med komma på begge sider, skal setningen fortsatt bety noenlunde det samme om man fjerner bisetningen. I Kjærstadsetningen, derimot, bytter setningen mening hvis man fjerner innskuddet: "Selvfølgelig kan jeg si meg fri for den sjalusi som hører til yrket". Jeg ville altså valgt å fjerne det første kommaet: "Selvfølgelig kan jeg like lite som andre forfattere, si meg fri for den sjalusi som hører til yrket".

Men her følger jeg med videre for å se om det kommer noen flere argumenter til torgs...

No comments:

Post a Comment