Tuesday, April 27, 2010

Usjenert uvitende fra Berg Eriksen om Wikipedia og SNL

Trond Berg Eriksen har et avisinnlegg i Aftenposten i dag om Wikipedia og SNL.

Han er ganske syrlig mot kulturministeren: "Kulturministeren snakker usjenert uvitende om den dugnadsånd som preger nasjonalleksikonets viktigste konkurrent, Wikipedia, uten å forstå at leksikonarbeid alltid har vært dugnadsarbeid for symbolsk betaling." Da er det morsomt å se at Berg Eriksen snakker like usjenert uvitende om Wikipedia: "Når konkurrerende nettsteder kan forandre artikler om omstridte temaer 25 ganger i døgnet, og alt skjer anonymt, befinner vi oss utenfor alle faglige diskusjoners verden." Ja, for det må vel være Wikipedia han viser til, selv om det er snodig at han ikke har fått med seg at Wikipediaartikler gjerne ikke er anonyme.

Han gjentar poenget om at Wikipediaartikler er anonyme og usignerte så mange ganger at det blir underlig at han ikke har sjekket den opplysningen før han sendte av gårde innlegget. Og når det først står på trykk i Aftenposten deler det skjebne med SNL-artikler med feil: de er vanskelige å rette opp. Det er jo derimot en av styrkene til Wikipedia: at feil kan rettes raskt og ikke bli stående for å forvirre generasjoner av lesere.

Et poeng til som er interessant: Han skriver at "Derfor er det viktig at det er synlig hvem som står bak formidlingen. Det er en garanti for leseren som får dokumentert sine kilder, og det blir en æressak for forfatteren og instituttene å levere sitt beste." Nåvel, viktigere enn å vite hvem som har skrevet artikkelen er å kjenne til kildene. Wikipediaartikler skal ideelt sett ha kildehenvisninger, og da kan man selv gå videre og undersøke ved behov. Når jeg finner en interessant opplysning på Wikipedia, er jeg ikke så opptatt av å sjekke hvem som har lagt den inn - jeg sjekker heller at opplysningen kan belegges i andre kilder.

Jeg er ivrig tilhenger av forskningsformidling, og synes det er positivt hvis slik formidling gir "uttelling" for forskere. Men denne forskningsformidlingen kan godt skje i Wikipedia - der kan man publisere artikler under fullt navn, og hvis man belegger påstandene sine godt med kildehenvisninger, skal det nok mye til at de ikke blir stående. (Og forskeren kan naturligvis vise til originalversjonen i sin liste over artikler - han behøver ikke vise til den versjonen som andre har vært inne og redigert.)

(PS: I en "fakta"-boks på kanten skriver Aftenposten om SNL: "Ble lansert på Internett i fjor som et profesjonelt alternativ til amatørenes Wikipedia." Ja, det ble kanskje lansert som det. Uheldigvis viste det seg å ikke være "profesjonelt" nok.)

No comments:

Post a Comment