Friday, April 09, 2010

43 % tror på gud

I Norsk Monitor (en undersøkelse fra Synovate) svarer kun 43 prosent av de spurte at de tror på gud. Dette ifølge Fri Tanke. 34 prosent svarer et klart nei på det samme spørsmålet. De tilsvarende tallene i 1985 var 53 og 21 prosent.

Dette i relativt klar kontrast til de tallene Hanne Nabintu Herland bruker, for eksempel. Hun velger å stole på undersøkelser som viser at ”over 70 % blant nordmenn tror på en Gud og det overnaturlige".

Dette er interessante tall og ikke minst en veldig interessant tendens som det skal bli spennende å følge videre.

No comments:

Post a Comment