Wednesday, June 17, 2009

En liten seier for lokaldemokratiet

KrF fikk ikke med seg Stortinget på å innskrenke lokaldemokratiet når det gjelder skjenkeregler. Dette kan man lese om i Aftenposten.

KrF ville innskrenke skjenketiden slik at alle skjenkesteder i landet måtte stenge klokka to, også der det i dag er bred lokal oppslutning om å holde oppe til tre og det ikke er nevneverdige problemer med dette.

Jeg mener at kommunene selv bør få bestemme skjenketiden. For alt jeg vet, kan det være steder hvor det ikke er noe behov for begrensninger i det hele tatt. Venstres grunnsyn er at man ikke skal forby mer enn absolutt nødvendig, mens KrF til stadighet foreslår forbud som er moralsk, snarere enn praktisk, begrunnet.

No comments:

Post a Comment