Tuesday, June 30, 2009

Norges militærutgifter: nr 7 i verden

Ifølge The Economist har Norge verdens 7. høyeste militærutgifter, når man regner pr innbygger. Det må jeg innrømme overrasket meg - jeg ville sett for meg at det var en del enda mer militaristiske land der ute. Men vi blir altså bare slått av Israel, USA, Oman, Singapore, Kuwait og Saudi Arabia.

Det er sikkert naturlig at vi bruker mye på forsvar, vi som har lang kyst og mer penger enn vi klarer å bruke. Likevel må jeg innrømme at jeg skulle ønske at vi hadde en noe mindre prominent plass på denne lista.

Military spending: Arming up | The Economist

Shared via AddThis

No comments:

Post a Comment