Wednesday, June 17, 2009

Rasmussen vs Monsen

Rasmus L. Rasmussen diskuterer ekteskapsloven med Nina Karin Monsen i Bergens Tidende. (Se Alligatorill på nye eventyr.

I Monsens argumentasjon er det ikke noe nytt etter det jeg kan se, men det er forsåvidt greit at folk fortsatt tar seg bryet med å svare, slik at ikke noen tror at det er vanskelig å møte hennes argumenter...

No comments:

Post a Comment