Wednesday, June 24, 2009

Monsens meningsløse rettssak

Monsen varsler - igjen - at hun vil gå til rettssak mot staten. Nå er det i Dagbladet og VG hun varsler det - tidligere har hun blant annet skrevet om det i sin bok.

Monsen er gift under den tidligere ekteskapsloven. Ingen av hennes eller hennes ektemanns rettigheter under den forrige loven ble endret når den nye ekteskapsloven ble innført. Derfor er Monsens ekteskap nå regulert av den nye loven - det var ikke noe juridisk behov for å skille mellom heterofile ekteskap inngått før og etter 1. januar 2009.

Det er dette Monsen reagerer på. Hun mener åpenbart at det er viktig for henne å være underlagt en lov som ikke gjelder homofile, og ønsker å være underlagt den loven fortsatt.

Det er vanskelig å frambringe sterke meninger om en så meningsløs rettssak. Riktignok føler jeg ingen glede over at mitt ekteskap er regulert av den samme loven som Monsens, så slik sett er det helt greit for meg om pre-2009-ekteskap bevares som en egen juridisk kategori. Men rettsvesenet har en tendens til å nekte å behandle saker som ikke har noen som helst betydning for reelle forhold, og Monsen vil nok derfor tape så det synger. Trusselen om å ta saken videre til menneskerettighetsdomstolen synes relativt kuriøs.

Men rettssaken kan få en positiv effekt. Inntrykket folk får blir lett at Monsen synes homofile er "ekle" og at hun ikke vil ha samme lov som dem. Dermed svekkes forsøkene på mer saklig begrunnet kritikk av ekteskapsloven, og hennes støtte i befolkningen synker ytterligere. Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe.

4 comments:

 1. jeg har ikke problemer med å forstå at homofile ønsker å leve sammen i forpliktende forhold, men jeg skjønner ikke hvorfor assistert befruktning skulle følge med i denne "ekteskapspakken".

  Hva tenker du om det? Jeg vet at du er positiv til den nye ekteskapsloven, men hva tenker du om dette å bevisst frata barn deres fedre?

  ReplyDelete
 2. Kristen anarkist3:47 AM

  Det er ille av henne å dra alle kristne (når hun tydeligvis mener en mindre gruppe konservative kristne som er enig i hennes meninger) under en kam og. Halvparten av kirkerådet gikk inn for at homofile skulle aksepteres på lik linje, og det finnes mange kristne som synes de lover som er innført er de mest rettferdige og viser det kristne budskap best (medmenneskelighet, solidaritet og kjærlighet). Så å hevde at ingen kristne ville giftet seg under et kjønnsnøytralt register er å drite seg ut.

  ReplyDelete
 3. Sondre: Jeg liker ikke retorikken "å bevisst frata barn deres fedre". Det er jo snakk om barn som ellers ikke ville blitt født, og slik sett kan man spørre om de strengt tatt blir fratatt noe som helst.

  Men altså: for meg har dette lite med felles ekteskapslov å gjøre. Når man først har bestemt seg for å ha assistert befruktning i Norge, synes jeg det er riktig at også homofile får det.

  Men så varierer det hvor biologisk orientert man er. Nina Karin Monsen er et eksempel på biologisk orientering: hun mener at barn alltid vil ha et "handikap" når de ikke har samvær med biologisk far. Det må gjelde assistert befruktning generelt, ikke spesielt for barn av homofile.

  Selv er jeg mindre biologisk orientert, og tror ikke at kjennskap til biologisk far er avgjørende. Det er mange adoptivbarn og liknende som insisterer på at de har hatt fullverdige liv, og at kjennskapet til den biologiske faren ikke har vært noe savn. (Det er nok for øvrig også ganske mange nordmenn som tror at de har vokst opp med biologisk far, men som tar feil. Vi har jo "pater est"-regelen som gjør at kvinnens ektemann regnes som far uten ytterligere dokumentasjon.)

  Men altså: jeg har ikke så sterke meninger om assistert befruktning som sådan, men heller til å være tilhenger av det. Og når vi først har valgt å ha assistert befruktning i Norge, ville det være galt å utelukke homofile.

  ReplyDelete
 4. "Kristen anarkist": Jeg tror nok at mange kristne blir provosert av at Nina Karin Monsen uttaler seg "på vegne av alle kristne". Hun snakker jo mot bedre vitende - for eksempel har jeg selv fortalt Nina Karin Monsen at jeg har mange kristne i vennekretsen som fortsatt er godt fornøyd med ekteskapet sitt, og som synes det er helt på sin plass at deres ekteskap er havnet under en felles ekteskapslov. Hun hører ikke på det øret.

  ReplyDelete