Friday, June 12, 2009

Hurra for juryordningen!

Høyesterett har kommet fram til at juryordningen ikke strider mot menneskerettighetene, skriver VG.

Dette er gode nyheter. Det er en stor styrke for rettssikkerheten at skyldspørsmålet avgjøres av en gruppe som i større grad enn juristene speiler mangfoldet i samfunnet.

Imidlertid bør politikerne justere juryordningen slik at avgjørelsen om skyldig/ikke skyldig begrunnes. Dette kan gjøres på flere måter, for eksempel ved at juryen først kommer fram til en avgjørelse, og at juryens formann deretter setter seg ned sammen med fagdommer for å skrive begrunnelsen. Da kan juryens reelle vurderinger nedfelles i en juridisk språkform.

Venstre kjempet gjennom juryordningen i 1887, og vil nå kjempe for å forbedre den. Les innlegg om dette av Odd Einar Dørum.

1 comment:

  1. Juryens beslutning begrunnes i praksis ved at de svarer på konkrete spørsmål utformet av lagmannen/aktor.

    ReplyDelete