Wednesday, September 15, 2010

Ruter til Dusteforbundet?

Det er mange år siden Dusteforbundet ble nedlagt, men søknadene strømmer fortsatt inn.

Ruter bruker et par tiår på å innføre et nytt billettsystem i Oslo (Flexus), som skal gjøre det enklere for passasjerene. Nå vil de innføre gebyr for å glemme å registrere kortet sitt på hver reise, selv om man reiser med gyldig månedskort eller andre periodebilletter. Søknad om dette er sendt Samferdselsdepartementet, ifølge Aftenposten.

Naturligvis er dette meningsløst. Men hvor meningsløst det er kommer først og fremst fram i begrunnelsene:
"Kunden får dekket et behov for å se at man har gyldig billett" sier Bernt Reitan Jenssen i Ruter. Reitan Jenssen mener altså tilsynelatende at når jeg reiser med månedskort, og på mandag morgen registrerer kortet mitt og ser at det er gyldig i tre uker til, så vil jeg mandag ettermiddag fortsatt ha et behov for å sjekke at månedskortet fortsatt er gyldig? Og tirsdag morgen? Og tirsdag ettermiddag?

Den virkelige årsaken til at man vil innføre dette gebyret, er at man vil ha statistikk over reisingen, for å fordele inntektene riktig (blant annet mellom Ruter og NSB). Da stusser jeg veldig. TV-bransjen klarer å fakturere sine annonsører basert på antall seere, helt uten at seerne må registrere seg hver gang de skifter kanal. Det samme gjør radiokanalene. Dette gjøres ved hjelp av målinger av en utvalgt gruppe og påfølgende statistisk behandling. Hvor vanskelig kan det da være å lage et system som kombinerer trafikkdataene fra de som registrerer seg med noen fysiske tellinger?

Å irritere kundene sine daglig, er som oftest den dyreste løsningen.

(Men likevel: "SVs Knut Even Lindsjørn mener Ruters tvang om registrering av hver reise minner om DDR og deres beryktede hemmelige politi Stasi," skriver Aftenposten. Det tyder vel på at SV fortsatt ikke har forstått hvor ille kommunismen i Øst-Europa var for folk flest.)

No comments:

Post a Comment