Thursday, December 18, 2008

Hurra! Ikke mer vold enn før

Jeg havner jevnlig i diskusjoner med folk som mener at verden går til hundene - spesielt at samfunnet er mer voldelig enn før og at det er flere kriger og merelendighet. Diskusjonen dukker ofte opp når noe spesielt ille har skjedd et sted i verden.

Jeg argumenterer da med at vi ikke kan bedømme dette ut fra media. For 100 år siden ville folk på Stange neppe få vite om det om en mann ble banket opp på en fest i Alta, mens ting i dag lettere havner i alle landets media. Og på samme måten er det med fjerne kriger og ufred. Sannheten er det motsatte av det mediabildet gir inntrykk av. "Verden er blitt mer fredelig", som Stein Tønnesson skrev i en kronikk for tre år siden.

En ny doktorgrad (av Nicolay Borchgrevink Johansen) viser at nordmenns utsatthet for vold har vært konstant de siste 25 årene. "Økningen i anmeldte voldslovbrudd i denne perioden gjenspeiler ikke en reell økning i utsatthet." skriver han i sammendraget.

Misforståelsen om at det er mer vold enn før kan lett føre til unødvendig utrygghet og i neste omgang til at populistiske politikere kan gjøre dumme ting i et forsøk på å tekkes folket. Jan Bøhlers utspill om at skjenkekranene over hele landet bør stenge klokka to, fordi det meldes om mye vold i Oslo sentrum, er et eksempel på dette siste. Her trengs kunnskap, ikke panikk.

No comments:

Post a Comment