Thursday, December 04, 2008

Skolene jukser på nasjonale prøver

VG skriver om at skoler mistenkes for å jukse med nasjonale prøver, og Solhjell ber elevene varsle om "prøvejuks". Basis for påstanden er at elever som fritas for prøvene har gått opp siden i fjor.

For det første: det kan ikke være slik at alle elever skal ta disse prøvene. Noen elever er så svake at lærerne på forhånd kan se at de ikke vil få til noe. Da er det direkte uetisk å sette disse elevene til å jobbe med disse oppgavene. Det strider med all pedagogikk å tvinge barn til å arbeide med oppgaver de ikke har forutsetninger for å få til.

Men for det andre: dette kan løses enkelt. Det er bare å regne disse elevene med i gjennomsnittene - med 0 poeng. Dermed blir det slutt på at "skoler har kommet med henstillinger til foreldre om at deres barn bør finne på noe annet den dagen prøven er", eller at elever velger "å ikke delta for å slippe den nederlagsfølelsen det er at skolens resultater blir dårligere på grunn av dem".

Og dermed må skolene prøve å få de svakeste til å bli sterkere, ikke bare fjerne dem fra statistikken...

No comments:

Post a Comment