Wednesday, May 06, 2009

Bok: Betre død enn homofil

Arnfinn Nordbø har gått gjennom homofile ungdommers store mareritt: det å komme ut til foreldrene og familien og oppleve at foreldrene blir lei seg og fortvilet. Når han fikk seg kjæreste, ønsket foreldrene at det skulle ta slutt. Nå har han skrevet bok - både om oppveksten i bedehusmiljø og om komme ut-prosessen.

Jeg opplever ikke boka som noe angrep på foreldrene. Historien er fortalt med stor kjærlighet. Nordbø forstår at foreldrenes reaksjoner er på basis av dyp overbevisning. Men det er nettopp den store kjærligheten han har til foreldrene som gjør det ekstra smertefullt at de ikke kan glede seg med ham når han har funnet den han ønsker å dele livet sitt med.

Men Nordbø har også møtt det han tolker som direkte hat mot homofile - spesielt i anonyme meldinger. Det er stadig overraskende at folk som kaller seg kristne kan tillate seg å sende hatefulle meldinger til et ungt medmenneske. Nordbø skiller klart her: mellom det å gi uttrykk for sitt syn på kristendommens syn på homofili og det å komme med direkte hatefulle ytringer.

Det er en sterk historie og den har godt av å bli fortalt. Etter mitt syn framfører Nordbø sitt budskap på en så nøktern måte at det åpner for dialog.

Andre del av boka går gjennom argumentene rundt kristendommens holdninger til homofili, spesielt knyttet til en del bibelsteder. Jeg vil tippe at formålet med dette er todelt: dels å vise at Bibelen kan tolkes på andre måter enn det gjøres i bedehusmiljø, noe som blant annet kan åpne nye muligheter for homofile i deres forhold til religionen. Men formålet er nok også å vise ovenfor de som nok aldri vil skifte syn at også andre har lest Bibelen og reflektert grundig.

For meg er den andre delen av boka langt mindre interessant enn den første. Hovedgrunnen til det er nok at jeg, som ateist, ikke er personlig berørt av hvordan Bibelen tolkes. En annen grunn er at jeg har vært i diskusjoner om likestilling såpass lenge at jeg har fått med meg en god del av argumentasjonen tidligere. Boka er da heller ikke skrevet til meg - den er i større grad skrevet for unge homofile i kristne miljøer og for de kristne miljøene for øvrig.

Det er ei god bok. Les den.

No comments:

Post a Comment