Sunday, May 31, 2009

Norsk skole er blitt bedre

I min faglige blogg viser jeg til den nyeste TIMSS-undersøkelsen, som viser at tilbakegangen for norske elever i matematikkfaget har stoppet opp. Faktisk presterer norske elever bedre i 2007 enn de gjorde i 2003.

TIMSS-rapporten nevner flere mulige grunner til at det har gått bedre: nasjonale prøver, flere timer til matematikk og mer etter- og videreutdanning av lærere. Noe så enkelt som at dobbelt så mange matematikklærere som før faktisk sjekker at elevene har gjort leksene sine, kan også spille inn.

Altså: en fornuftig skolepolitikk ser ut til å ha hatt positive følger for kunnskapsnivået i matematikk. Nå gjenstår det å se om også motstanderne av denne politikken - for eksempel motstanderne av nasjonale prøver - klarer å dokumentere at også de negative konsekvensene som de har advart mot, vil materialisere seg.

No comments:

Post a Comment