Tuesday, May 05, 2009

Pussig om NRK

Tom Skjeklesæther skriver mye rart i et innlegg på ABCNyheter. Jeg fikk lyst til å ta tak i et avnitt om Øyvind Solstad (NRKbeta) sin arbeidsgiver (NRK):

Det er grunn til å tro at Solstad får sin lønn av Norges aller største forvalter av opphavsrettslig materiale, en mediebedrift som kan slukke og gå hjem om opphavsretten skulle ofres.

Her har nok Skjeklesæther misforstått hva som er NRKs oppgave. Deres oppgave er å produsere godt fjernsyn og god radio til det norske folk. NRK er ikke avhengige av å tjene penger på dette innholdet. Det har NRK vist at de har forstått, ved å legge medieinnhold gratis ut på podkaster, torrent osv. Så om opphavsretten skulle forsvinne i morgen, vil NRK fortsatt kunne produsere god radio og godt TV, og de vil i enda større grad kunne legge det ut for allmennheten.

No comments:

Post a Comment