Saturday, May 02, 2009

Brev til Fritt Ord

Etter å ha tenkt meg litt om har jeg kommet fram til at jeg bør sende en epost til Fritt Ord for å framføre mine motforestillinger mot pristildelingen til Nina Karin Monsen direkte, istedenfor å bare gjøre det i bloggosfæren. Her er eposten jeg har sendt:

I omtalen om Fritt Ord-prisen for 2009 bruker Fritt Ord ordet "gjennomreflektert" om Nina Karin Monsens bidrag i den offentlige debatten.

I den seneste boka si kaller Nina Karin Monsen sine motstandere for virkelighetsfjerne, sentimentale, selvskrytende, ureflekterte, løgnaktige og uvitende, situasjonsbetinget sinnsforvirret, dumme og selvmotsigende og sier at de kommer fra dysfunksjonelle familier. I en bloggbasert diskusjon med meg, har Monsen beskyldt meg for bløff, påstått at jeg har lite faktabasert kunnskap, er selvsentrert, feig og ikke kan tenke abstrakt.

I lys av dette lurer jeg på om Fritt Ord har presisert hva dere mener med ordet "gjennomreflektert", eller om dere har planer om å presisere det. Slik jeg ser det står Fritt Ord i fare for å legitimere en skjellsordbasert debattpraksis som vil skade den offentlige debatten, dersom dette ordet ikke presiseres nærmere.

(For detaljerte henvisninger til disse skjellsordene fra Monsen, se http://bjornnorsk.blogspot.com/2009/05/nina-karin-monsens-bok.html og http://bjornnorsk.blogspot.com/2009/04/debatten-med-nina-karin-monsen.html)

Med vennlig hilsen
Bjørn Smestad


Jeg regner ikke med noe snarlig svar, men det er nå greit å si ifra likevel...

1 comment:

  1. Det er veldig bra at du gjer dette. Er imponert over at du orkar.

    ReplyDelete