Saturday, May 30, 2009

Snikbergensifiseringen er i gang

Jeg fikk et veldig overraskende brev fra Kemneren i Bergen Kommune i går. Overskriften lød "Plikter du å melde flytting til Bergen?" Brevet starter slik: "Du er registrert ansatt i et bergensbasert selskap, men med bostedsadresse utenfor Bergen og nærmeste omlandskommuner. Vi ber deg derfor vurdere om du plikter å melde flytting til Bergen."

Det kan jeg godt vurdere. Det er herved vurdert. Svaret er nei. Jeg har min hovedarbeidsgiver i Oslo, jeg bor i Oslo, min mann bor i Oslo og jeg har kun tilbragt et knapt døgn i Bergen det siste året.

Det interessante her er at det offentlige bruker "mine" skattepenger på å sende meg brev for å få meg til å melde adresseendring fra en kommune til en annen, på basis av (antar jeg) at jeg har hatt inntekter fra Høgskolen i Bergen i året som gikk. Kunne de ikke i det minste lagt inn en liten sperre slik at de unnlot å sende brev dersom man hadde 90% av inntekten sin fra den kommunen man faktisk er folkeregistrert i, for eksempel?

Navnet på kampanjen er "Unngå å bli snikbergenser", mens jeg vel mener at det snarere er Kemneren i Bergen som prøver å snikbergensifisere meg...

(Oppdatering: VG melder at også en av medarbeiderne på Statsministerens kontor har fått en slik henvendelse, så jeg er i godt selskap...)

No comments:

Post a Comment