Sunday, May 03, 2009

Livskvalitetsregnskap

Dagfinn Høybråten har i flere sammenhenger, blant annet i et intervju med Forbrukerportalen, snakket om en utfordring han har gitt Kristin Halvorsen: Han har utfordret henne til "å være den første finansminister som legger frem et nasjonalbudsjett der man ikke bare måler vellykketheten i form av vekst i brutto nasjonalprodukt, men også i økt livskvalitet. Dette kan måles. Store økonommiljøer som OECD, EU og FN har utviklet indekser for livskvalitet for nettopp å kunne måle et samfunns vellykkethet på litt andre skalaer. Jeg mener at vi lar oss litt for enkelt tvinge inn i de mønstrene som er naturlig fordi økonomien styrer og må styre mye, men den må ikke styre alt. Hensynet til arbeidslivet blir veldig dominerende. Det å ha en jobb å gå til og ha et meningsfylt arbeid, er en viktig del av livskvaliteten. Men det er ikke hele livet."

Dette er en spennende idé. Det å bli minnet om at livet er mer enn kroner og øre er alltid nyttig.

Samtidig ligger faren også snublende nær: gjennomsnittlig livskvalitet for oss som bor i Norge i dag er ikke det eneste målet som ikke kan måles i kroner og øre. For eksempel bør en slik rapport også:
- ta hensyn til de som kommer etter oss. Livskvalitet for de neste generasjonene er også viktig, og derfor bør blant annet en "State of the World"-aktig bit være med.
- ta hensyn til minoriteter. At majoriteten får det bedre er ikke godt nok hvis det går på bekostning av en minoritet.
- ta hensyn til de som bor utenfor Norge. Det er ikke gitt at det å ta imot asylsøkere øker gjennomsnittlig livskvalitet i Norge på kort sikt. Det er likevel en moralsk plikt vi har, og er til beste for livskvaliteten for mennesker generelt.

Å trekke OECD, EU og FNs levekårindekser inn i diskusjonene om nasjonalregnskapet kan være en god ting, men hvis ikke livskvalitetsmålinger tar hensyn til generasjonene etter oss, minoritetene blant oss og befolkningen utenfor Norge, blir det likevel for snevert.

(Jeg assosierer denne problemstillingen med en problemstilling jeg har skrevet om før en gang: Resultatlønn for lærere. Det er noen fellestrekk.)

1 comment:

  1. Jeg tror du vil ha stor glede av å se prioriteringsvideoen til Bjørn Lomborg på Ted.com:
    http://www.youtube.com/watch?v=Dtbn9zBfJSs

    Han snakker om prioritering, livskvalitet idag og livskvalitet for folk i fremtiden. En inspirerende og lærerik video som setter verdenspolitikken i litt perspektiv

    http://valgprat.no - tar tempen på norsk politikk

    ReplyDelete