Tuesday, May 05, 2009

LLHs lærebokpris 2009

I går arrangerte Utdanningsforbundet et seminar med tittelen "Homofili i skolen – en utfordring for elever og lærere".

Først holdt Hannah Helseth et foredrag om seksuell trakassering i skolen. Hun har skrevet en masteroppgave om forebygging av seksuell trakassering og en statusrapport om vår kunnskap om kjønnsrelatert mobbing. Av interessante ting hun snakket om var hvordan en del lærere "bortforklarer" seksuell trakassering som "klønete flørting", noe som både fungerer som bagatellisering og som signaliserer at det er greit.

Deretter var det klart for utdeling av LLHs lærebokpris. Elisabet Dahle fra Utdanningsforbundet innledet og Rannveig Svendby fra Skeiv Ungdom sto for utdelingen. Begge har vært med i juryen som har plukket ut vinnerne. (Se LLHs hjemmeside.)

Vinnerne ble Tellus 10, ei naturfagbok fra Aschehoug og Monitor 2, samfunnsfagbok fra Cappelen. Begge fikk ros for et grunnleggende positivt verdisyn og åpne og inkluderende formuleringer. Juryen har vært opptatt av balanse mellom utfordringene homofile står ovenfor og de positive sidene.

Etter dette hadde barneskolelæreren Arild Johnsen et interessant innlegg med utgangspunkt i hans "siste komme ut-historie". Homofile lærere i skolen må naturligvis komme ut igjen og igjen etter hvert som de får nye elever (hvis de da ikke velger å la være å snakke om sitt liv utenfor skolen). Arild Johnsen mente at disse prosessene bidrar til at elevene får stilt noen av alle de spørsmålene som de ellers altfor ofte brenner inne med.

Kim André Lyngås, som representerte LLH i lærebokjuryen og som er medlem av Skeiv Ungdom, kom blant annet inn på hvordan ordet "homse" ("jævla homse") brukes som skjellsord for å kjønnsdisiplinere. Det er naturligvis ikke bare homofile som utsettes for dette skjellsordet - det brukes mot alle som skiller seg ut fra den vanlige kjønnsrollen på en eller annen måte.

Etter dette var det gode diskusjoner rundt bordene og i plenum. Det vil bære for langt å forsøke å referere disse her. Det var ihvertfall enighet om at mye må gjøres for å gjøre lærere mer kunnskapsrike og kyndige i å forholde seg til seksuelle overgrep og seksualisert mobbing.

Seminaret var en stor opplevelse. Jeg husker at ideen om en lærebokpris ble diskutert rundt et bord på LLH-kontoret i flere omganger, og at vi i lærebokgruppa fort ble enige om å få en jury til å foreta selve vurderingene. Vi hadde ikke forestilt oss at juryen skulle gjøre en så grundig jobb og med så stor entusiasme, og at Utdanningsforbundet (via sitt jurymedlem) skulle engasjere seg så sterkt og til og med arrangere et helt seminar. Etter at juryen fikk overlevert materialet de skulle vurdere, har jeg ikke hatt noe med verken prisutdelingen eller seminaret å gjøre. All honnør til Elisabet, resten av juryen og til Utdanningsforbundet!

No comments:

Post a Comment