Sunday, October 25, 2009

Godt med litt bredde i KUF-komiteen

Vårt Land bekymrer seg visst over at det er "bare" 11 statskirkemedlemmer (av ialt 16) i Kirke, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget: "De skal lose igjennom den store statskirkereformen. Men bare tre av åtte rødgrønne kirkepolitikere er medlemmer i Den norske kirke."

Her er jeg - ikke overraskende - helt uenig med Vårt Land. Stortingskomiteen som har kirkesaker skal ikke først og fremst styre den norske kirke, men også sikre en fornuftig balanse mellom hensynet til kirkens medlemmer og hensynet til andre borgere. Statens interesser og kirkens interesser er ikke identiske. Derfor må det være en styrke at ikke alle som sitter i denne komiteen tilhører det samme trossamfunnet. Og det må være en glede for den norske kirke at de tross alt sitter med flertallet der.

For ordens skyld er komiteen også komite for utdannings- og forskningssaker, noe som også er en grunn til at det ville vært meningsløst å ha krav om at man må være kirkemedlem for å delta der...

For øvrig fordeler partienes representanter i komiteen seg slik: Ap har 2 statskirkemedlemmer (av 6), Sp har 1 (av 1), SV 0 (av 1), FrP 3 (av 3), Høyre 3 (av 3) og Venstre 1 (av 1).

2 comments:

  1. Anonymous7:21 AM

    Nuvel. Litt på siden, men likevel: Det blir vel like flott som at Norge de siste årene knapt har hatt en forsvarsminister som har tjenestegjort i (forsvaret) det hele tatt. Si hva du vil om beslutningskompetanse og hjernekapasitet - det erstatter ikke erfaring og interesse gjennom erfaring, noe som er essensielt for en best mulig forståelse og deretter beslutningsprosess.

    ReplyDelete
  2. Jeg mener at det er naturlig at ikke forsvarskomiteen kun består av folk med bakgrunn i forsvaret og at utdanningskomiteen ikke bare består av lærere. Stortingspolitikerne skal se helheten.

    Jeg ser for øvrig ikke helt at det at "kun" 11 av 16 er statskirkemedlemmer kan sidestilles med at 0 av 1 sittende forsvarsminister har bakgrunn fra forsvaret.

    ReplyDelete