Wednesday, October 07, 2009

Svært ambisiøs homopolitikk i Soria Moria 2

Regjeringen har lagt fram sin politiske plattform, og på området "Homofiles livssituasjon" står følgende formulering:

Regjeringen vil aktivt motarbeide diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Vi vil særlig satse på å bedre livssituasjonen for homofile og lesbiske i ulike livsfaser og som er i miljøer der det fortsatt er en utfordring å stå fram med sin legning. Barn og unge må få vokse opp i fordomsfrie miljøer der ingen føler seg truet, latterliggjort eller usynliggjort på grunnlag av sin seksuelle orientering.


Dette er ekstremt ambisiøst. Hvis regjeringen mener alvor med dette, må det tas store tak for eksempel i skoleverket. I dag er "jævla homse" et utbredt skjellsord i norske skolegårder, og forskning viser at homofile mobbes i langt større grad enn heterofile. Skal man få bukt med dette må sterke tiltak til - og ikke minst må lærerutdanningene ta temaet på alvor. Det er vel rimelig å tro at denne formuleringen fører til at homofile nevnes spesielt i rammeplanene for lærerutdanningen som skrives i disse dager?

En alternativ tolkning er naturligvis at dette bare er løse formuleringer uten forpliktende verdi. Men det vil vi vel ikke tro om våre politikere?

1 comment:

  1. Anonymous11:23 AM

    Did I hear "homo"? :)

    http://apedog.wordpress.com/2009/10/08/nasty-thoughts/

    ReplyDelete