Friday, October 02, 2009

Selvmål fra Bøhler og Røberg-Larsen

Arbeiderpartiets Jan Bøhler og Anders Røberg-Larsen scoret et overmåte vakkert selvmål i Akers Avis denne uka.

Bakgrunnen er at Grorud bydel har gått inn for å lage en ny reguleringsplan for det området som blant annet omfatter Grorud idrettsanlegg. Som seg hør og bør har da Byantikvaren gjort arkeologiske utgravninger, blant annet på fotballbanen.

På onsdag rykket Bøhler og Røberg-Larsen ut med sjeldent skarpe ord mot Byantikvaren - de kalte byantikvarens arbeid et "overgrep" mot idrettslaget og nærmiljøet. Dette er ord som normalt brukes om saker av en ganske annen alvorlighetsgrad. Bøhler uttaler til Akers Avis at "Byantikvaren burde aldri fått lov til å begynne på dette uten at finansieringen til å sette anlegget i stand igjen er klar".

I dag presiserer samme avis at det er bydelen, hvor Røberg-Larsen er leder for bydelsutvalget, som har initiert utgravningene ved å sette i gang reguleringsplanen. Røberg-Larsen sier til Akers Avis at han er klar over at det er bydelen som har initiert reguleringsarbeidet, og at det lå inne obligatoriske arkeologiske utgravinger, men "er overrasket over omfanget og hadde ikke trodd at utgravingene skulle være så omfattende som de er". Administrasjonen i bydelen, ved Ole-Jørgen Pettersen, sier klart at det er feil å skylde på Byantikvaren, men han sier likevel at "Men i rutinene sine bør Byantikvaren sørge for at tiltakshaver skjønner konsekvensene. Dette har vært en bratt læringskurve for oss".

Altså: bydelen har først satt i gang en planprosess uten å vite konsekvensene, deretter gått høyt ut på banen med påstander om at Byantikvaren bedriver "overgrep", for deretter å lande på at det er bydelens skyld men at Byantikvaren burde ha drevet med voksenopplæring for å sørge for at bydelen skulle forstå hva den gjør.

Saken oppsummeres greit i billedteksten en faksimile fra onsdagens avis: "Faksimile fra Akers Avis Groruddalen 30/9, der BU-lederen kritiserer Byantikvaren - men i realiteten rammer kritikken ham selv ... viser det seg i ettertid".

Forsåvidt hadde det nesten vært en morsom sak, hvis det ikke var for at denne klønete behandlingen setter idrettslivet i fare og kan koste store beløp for en fattig bydel.

1 comment: