Tuesday, October 20, 2009

Trostvang for kongen?

Jeg leser at noen uttalelser kong Harald har kommet med, har vakt reaksjoner. Han har nemlig uttalt at kongehuset bør være kristent også i framtida, ifølge for eksempel Dagbladet.

For eksempel Human-Etisk Forbund og Norges kristne råd reagerer på uttalelsene, og mener at kongen bør være fri til å velge sitt livssyn som de fleste andre.

Her mener jeg nok at kritikerne bommer. At kongen skal være kristen, står i hans stillingsbeskrivelse (også kalt Grunnloven). Det oppsiktsvekkende ville vært hvis kongen gikk ut og agiterte mot Grunnloven.

De som skal kritiseres i denne saken er politikerne. Det er de som har styringen med hva som står i Grunnloven. Det er like greit å gjøre noe med dette med det samme, og ikke når vi kommer i en situasjon hvor vi for eksempel har en kronprins som er ateist. For hva skjer da? Skal han miste jobben av religiøse årsaker, eller skal han late som han er kristen i jobbsammenheng?

No comments:

Post a Comment