Friday, January 23, 2009

Flere lekkasjer om lærerutdanningen

Vårt Land skriver i dag at regjeringen i sin stortingsmelding om lærerutdanningen, ikke vil gjøre RLE (religion, livssyn og etikk) til et obligatorisk fag. Derimot skal deler av faget legges inn i det nye "lærerfaget" (det utvidede pedagogikkfaget).

Det høres fornuftig ut. I dette lærerfaget skal mangfold være et stikkord, og blant annet skal lærerne lære hvordan de skal arbeide med holdninger til homofili i dette faget. Det virker da rimelig at faget da også tar opp i seg arbeid på tvers av religioner og livssyn.

KrF vil som alltid kjempe hardt for å beholde RLE som obligatorisk fag, men i en lærerutdanning hvor det skal bli mer spesialisering, blir det vanskelig å få til alt. For meg høres det rimelig ut at alle lærerstudenter lærer en del gjennom lærerfaget, mens de som skal undervise i RLE kan spesialisere seg.

Lærerutdanningsmeldingen er forresten litt utsatt for å ikke forsvinne i medieinteressen rundt krisepakka, men vil snart legges fram.

No comments:

Post a Comment