Friday, January 30, 2009

Høybråtens verdier

I dag intervjues Dagfinn Høybråten i A-magasinet, og igjen framstilles KrF som "verdipartiet". Han sier for eksempel: "I boken skriver jeg om de syv livskvalitetsverdiene. Det handler for eksempel om tid til familie og venner, rent miljø og trygghet i hverdagen. Jeg tror det viktigste er å sørge for at politikken utvider valgmulighetene for folk flest, slik at det blir enklere å velge det gode liv."

Det gir en rar følelse å lese dette. På den ene siden er det lett å være enig i, på den annen side uttales det av en politiker og et parti som konsekvent har vært motstander av at jeg skal få en familie og som har motarbeidet min rett til å velge å gifte meg med den jeg elsker. Og som står i den "verdi"-tradisjonen som ville beholde straff for homoseksualitet, hvis vi går litt flere år tilbake.

Det gjør meg veldig glad for at vi har andre verdipartier enn KrF, ikke minst Venstre, som med sine liberale verdier alltid vil kjempe for retten til å velge sitt eget liv, istedenfor å måtte leve det KrF eller andre definerer som "det gode liv".

(PS. I en pressemelding i dag skriver Høybråten (ifølge VG): "KrFs oppgave er å holde verdidebatten i norsk politikk levende og den oppgaven gir meg fremdeles sterk motivasjon." Det trengs definitivt flere partier i verdidebatten enn KrF...)

No comments:

Post a Comment