Thursday, January 22, 2009

Hvorfor Nasjonalmuseet til Vestbanen?

En av Norges mest konservative mennesker, Lotte Sandberg, har en kommentar i Aftenposten i dag med tittelen Hvorfor Vestbanen?. Her argumenterer hun for å bevare alt som det er i dag, blant annet med henvisning til at Nasjonalgalleriet er verneverdig.

Problemet er jo at Nasjonalgalleriet i dag ikke fyller oppgaven sin som Nasjonalgalleri. Det er altfor lite utstillingsplass, så det meste av samlingene blir aldri sett av noen. Videre er det uhensiktsmessig for rullestolbrukere, for eksempel. En mulig løsning kunne naturligvis være en større ombygning (slik det lenge har vært tenkt), men hvis Nasjonalgalleriet er verneverdig er det vanskelig å få til det.

Et nytt bygg på Vestbanen kan bli fabelaktig. Der kan mer av kunsten komme til sin rett. Kanskje de permanente utstillingene kan være på Vestbanen, og den gamle nasjonalgalleribygningen kunne brukes til midlertidige utstillinger - fra egen samling og innlånte samlinger?

No comments:

Post a Comment