Friday, January 09, 2009

Rektorene må skjerpe seg

"Matteundervisningen er kjedelig", ifølge forskere ved ILS, Universitetet i Oslo. "Elevene bruker mye tid på å sitte med oppgaveløsning på egen hånd og krysser av på arbeidsplanen etter hvert som de gjør oppgavene. I studietimer opplever elevene ofte at «feil» lærer er til stede, at gymlæreren trår til med matematikkoppgaver," skriver VG.

Det er deilig at det endelig kommer søkelys på dette. Mange lærere anser matematikk som et enkelt fag å undervise, fordi man bare kan gjennomgå en framgangsmåte og så sette elevene til å regne. Gode lærere innser at man må variere metodene og sette seg i elevenes forståelse - og det krever langt mer, ikke minst av lærernes fagkunnskap.

"Bare 8 prosent av norske lærere som underviser i matematikk på åttende trinn har faglig fordypning i matematikk. Internasjonalt har 64 prosent av lærerne slik kompetanse." skriver VG. Dette er oppsiktsvekkende tall. Men nettopp på grunn av synet på matematikk som et enkelt fag å undervise, settes altfor mange lærere uten kompetanse til å undervise det - for å få en eller annen timeplankabal til å gå opp.

Arbeidsplansystemet mange skoler driver med, er et annet eksempel på manglende respekt for faglig kompetanse - med den konsekvensen som skisseres i forskningen. Vel å merke er jeg ikke negativ til arbeidsplaner - bare man sørger for at elevene har tilgang til faglig hjelp når de står fast.

Hovedansvaret ligger hos rektor - det er rektor som må sørge for kompetente lærere til sine elever, som må sørge for videreutdanning av lærere som ikke er kompetente nok, og som må lage en struktur for arbeid med arbeidsplaner som gjør at elevene får faglig hjelp når de trenger det. Heldigvis er politikerne for tiden i gang med hjelp til rektorene - både i form av strengere kompetanseregler og i form av midler til videreutdanning.

No comments:

Post a Comment