Wednesday, February 10, 2010

Hvor mange blir såret av tegninger?

Høyre-politiker Aamir Sheikh uttaler seg om Dagbladets trykking av ei tegning i dagens Aftenposten:

- Jeg tror det vil bli bråk. Det bor tross alt 150.000 muslimer i Norge. Hver enkelt av dem er såret. Mitt råd til dem, dersom de velger å demonstrere, er at de gjør det på en fredelig måte, og at de ikke begår kriminelle handlinger. Det ville skade både dem selv, islam, saken og det norske samfunnet. Men jeg er ikke talsmann for hele det muslimske samfunnet i Norge, og man kan ikke ha full kontroll over alle enkeltindivider.

Les nøye:
"jeg er ikke talsmann for hele det muslimske samfunnet i Norge"
"Hver enkelt av dem er såret"

Det er litt spesielt å uttale seg om hva "hver enkelt" av 150.000 mennesker føler. Sannheten er jo at det til og med er muslimer i Norge som tidligere har gått ut og markert at de ikke blir såret av tegninger. Aamir Sheikh vet bedre.

For all del: det er sikkert også noen som blir såret. Og disse må gjerne protestere - med brev, plakater eller slagord. Vi har jo ytringsfrihet.

No comments:

Post a Comment