Wednesday, February 17, 2010

Naomi Klein om Haiti: kreditor, ikke debitor

I The Nation har Naomi Klein (i utgaven datert 1. mars) en artikkel om Haiti: "Haiti: A Creditor, Not a Debtor". Den anbefales.

Mens verdens rike land diskuterer å avskrive Haitis gjeld pga jordskjelvet, argumenterer Klein for at Haiti egentlig har krav på erstatning for tidligere misdåder: "Vår gjeld til Haiti stammer fra fire hovedkilder: slaveriet, USAs okkupasjon, diktatortida og klimaforandringer. Disse påstandene er ikke verken fantastiske eller retoriske. De bygger på flere brudd på juridiske normer og avtaler."

Det er relativt forfriskende når folk hjelper den rike verden til å se at vi ikke er så snille som vi av og til oppfatter oss...

No comments:

Post a Comment