Tuesday, February 09, 2010

Kristin Halvorsen har misforstått

Kristin Halvorsen uttaler seg friskt om hva lærere bør gjøre i klasserommene sine - blant annet mener hun at blogging, Twitter og Facebook er gode pedagogiske virkemidler (Aftenposten). SV vil for øvrig også fjerne leksene (VG).

Jeg mener at Kristin Halvorsen har misforstått hva som er jobben til en kunnskapsminister. Jobben er (heldigvis) ikke å sette seg inn i de enkelte fagene og deres fagdidaktikk, og på basis av det komme med detaljregler om hvordan undervisningen i de enkelte fag bør skje. Nei, jobben er å legge til rette for at fagfolka (altså lærerne) skal ha mulighet til å tilrettelegge for læring - på basis av sin kunnskap til fagstoffet og elevene.

Bruk av blogg i norskundervisningen kan være en god idé. Det pågår helt sikkert forsknings- og utviklingsarbeider for å analysere fordeler og ulemper av det. Uansett må den enkelte norsklærer vurdere om det er tjenlig i den konkrete konteksten.

Men med en slik arbeidsdeling må Halvorsen konsentrere seg om mer overordnede ting, som å sørge for at fravær havner på vitnemålet igjen og at lærere har tid til undervisningsforberedelse. Der har hun en viktig jobb å gjøre, selv om den kanskje ikke føles like "kul".

(Se også Baard Meidell Johannesens innlegg om samme sak.)

No comments:

Post a Comment