Wednesday, February 17, 2010

Regjeringen må holde løftene sine om lokalsykehusene

I "Soria Moria II" lovte regjeringen å ikke legge ned lokalsykehus. I dag har styret i Oslo universitetssykehus vedtatt å legge ned Aker sykehus, som er lokalsykehuset i Groruddalen (se Dagbladet og VG).

Nå må regjeringen på banen. Eller er det som vi har antatt, at organiseringen av helsevesenet som "foretak" nettopp er gjort for å skape avstand mellom politikerne og avgjørelsene, og dermed spare politikerne for politisk ansvar for det som blir gjort?

No comments:

Post a Comment