Thursday, February 18, 2010

Min bloggplakat

Noen folk har laget et forslag til en "bloggplakat". Den er grei nok til sitt bruk (den er vel mest for blogg.no-folk), og inspirert av dem lager jeg mitt forslag. Den skal være førende for innholdet i denne bloggen. Ihvertfall til tider.

Jeg som blogger
1. har rett til å skrive om hva jeg vil, så lenge jeg ikke bryter norsk lov
2. har et ansvar for å prøve å være interessant - i det minste av og til
3. bør ikke bruke så mye tid på bloggen at det går ut over resten av livet mitt
4. bør bare omtale produkter som jeg har prøvd, eller i det minste si ifra hvis jeg kommer med ukvalifisert synsing
5. bør la det skinne gjennom hvis jeg har økonomiske eller andre interesser i ting jeg omtaler
6. bør relativt ofte svare når folk kommenterer bloggen min

Du som bloggleser
1. bør være klar over at du leser denne bloggen på eget ansvar, og at det finnes andre blogger hvis du ikke liker denne
2. bør være klar over at langvarig lesing av denne bloggen kan føre til bivirkninger som Venstresympatier, redusert heteronormativitet eller dårlig humoristisk sans
3. bør være klar over at bloggere på mitt nivå ikke får noen gratisprodukter av noen, men gjerne skulle ha hatt det.
4. bør stille deg kritisk til bloggers meninger uansett hvorfor bloggeren skriver om det. Meninger bør først og fremst vurderes opp mot argumenter.

Du som annonsør
1. bør ta kontakt med meg snarest.

No comments:

Post a Comment