Thursday, February 11, 2010

Rosa kompetanse

I min jobblogg har jeg skrevet om et todagers seminar i regi av Rosa Kompetanse - prosjektet som har som oppgave å heve kompetansen om LHBT-tema i helsevesenet. For meg er dette interessant både fordi kompetansebehovet faktisk ikke er så veldig ulikt det som finnes i skolesektoren, og fordi LLH prøver å få til et tilsvarende prosjekt rettet mot skolen.

Omtalen av seminaret er fordelt på tre innlegg:
Del 1 - Del 2 - Del 3

1 comment: