Friday, May 28, 2010

Blogger fulle av feil og ufeilbarlige old media

Fortsatt er det mange som tror på ting som står i avisen, men som ikke tror like fullt på det hvis det er skrevet i en tilfeldig blogg. Dette er et konkurransefortrinn som "old media" vil gjøre klokt i å dyrke.

I så måte er bloggen Regret the error interessant. Bloggen handler om feil i "old media", og ofte gjengir den korreksjoner som har vært på trykk. Men i et innlegg nylig handlet det om hvor vanskelig det er å få aviser til å korrigere feil. Det er til og med vanskelig å komme gjennom til rett person. Et sitat:

Recently a MediaBugs user reported that an Associated Press story had misidentified the “Seinfeld” character George Costanza as Jerry’s “neighbor” on the show. Eventually the AP’s west coast entertainment editor, Steve Loeper, responded to an inquiry about the matter, and the AP subsequently decided to publish a correction.
It was a positive outcome, but here’s the rub: Getting to it involved no less than contacting five different people, sending eight emails and making three phone calls — and it took more than three weeks to get a result.

Dette er jo galskap. Hvordan skal media klare å beholde troverdighet hvis de ikke engang er raske til å rette opp feil i de tilfellene hvor folk kommer løpende for å fortelle om dem?

No comments:

Post a Comment