Thursday, May 20, 2010

LLH OA-ledere gjør det skarpt

Jon Reidar Øyan var leder i LLH Oslo og Akershus til 2004. Han er nå politisk rådgiver for statsråd Hanne Bjurstrøm.

John Trygve Tollefsen ble leder i LLH Oslo og Akershus i 2008 og ble i dag politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg.

En enkel slutning skulle da tilsi at dagens leder i LLH Oslo og Akershus, Espen Ophaug, blir politisk rådgiver for ... eh ... enellerannen som står høyere enn statsministeren ... om få år.

Hvilket lover godt for Venstre, Ophaugs parti... :-)

Gratulerer til John Trygve, forresten! Han er en hyggelig fyr.

No comments:

Post a Comment