Thursday, May 13, 2010

Datasinker...

E24 skriver at Helsedirektoratet bruker disketter (husker du dem?) til å sende pasientlister til fastlegene.

Nå er det snakk om å gå over til et nytt system. Det kan til og med hende det går fortgang i sakene, siden det snart blir slutt på produksjonen av disketter... Jeg tipper at det nye systemet vil innebære utsendelse pr CD-ROM.

No comments:

Post a Comment