Saturday, May 01, 2010

Prinsippløse stortingspolitikere

VG har en fin dag når de kan slå opp at stortingspolitikere mener det bør være andre regler for dem enn for andre. Slikt ser nemlig ikke bra ut.

Saken er altså at stortingspolitikere har hatt frikort på tog, for eksempel. Dette har de kunnet bruke både i jobb og privat. For vanlige mennesker ville dette innebære at det måtte skattes av fordelen med å ha et slikt frikort - på samme måte som man må skatte av fordeler som gratis bil, gratis telefon, gratis bolig og så videre. Skattleggingen skjer uavhengig av hvor mye man faktisk bruker bilen, telefonen, boligen eller frikortet.

Så kommer stortingspolitikerne opp med en rekke unnskyldninger for hvorfor denne regelen ikke bør gjelde akkurat dem. Den unnskyldningen som kanskje er den dårligste av alle, kommer fra Øyvind Halleraker (H). Han mener at siden stortingsrepresentantene har fått tillit til å styre landet, bør det også kunne være ordninger som "i større grad er basert på tillit". Sorry, dere er valgt til Stortinget fordi vi mener at dere er i stand til å styre landet, ikke fordi vi tror dere er moralsk overlegne andre. Det er nok en fordel for alle parter at også dere har klare regler å forholde dere til - noe ikke minst skandalene rundt det britiske parlamentet viser.

Stortingets direktør Hans Brattestå spør pussig nok "hvor relevant er det at vi reiser med tog på ferie og i helger". Nå har riktignok Stortinget sulteforet jernbanen de siste årene, men det går faktisk fortsatt tog, og folk bruker dem i stor stil også i ferier og helger. Tror Brattestå at togene er fulle i påske- og juleutfarten fordi folk skal på konferanser med jobben?

Kort sagt: få ting er så lite kledelige som at stortingspolitikere prøver å begrunne at de skal ha mer vennligsinnede skatteregimer enn folk flest. Det er faktisk gode grunner til at stortingspolitikerne bør føle nøyaktig de samme reglene som andre, slik at de får bedre grunnlag for å vurdere om de føles urimelige. Det er tross alt de som kan endre dem hvis de mener de er gale.

No comments:

Post a Comment