Saturday, May 22, 2010

Morsomme sitater 77

"Du må stå bak noen 100 % før du kan falle dem i ryggen." (David Brent)

"Det er urenslig ikke å skifte mening en gang iblant." (Guy Krohg)

"De reinsdyra som var i veien skal ikke være der, for der er det ikke noe reinbeiteland. Så er det noen som har skyld her, så må det være samene, som eier dyra." (Fra skademelding)

No comments:

Post a Comment