Tuesday, May 25, 2010

Hvorfor Gud hater Norge

Lars Tangen viser til den geniale nettsida God hates Norway, som er en del av nettstedet God Hates The World.

Det er mye interessant å lese. For eksempel: "March 1st, 1972 is the day marked in Norwegian history as the day that homosexuality became legal in Norway. That day marked the beginning of sorrows for the Norwegians because they have turned back toward the ways of their sister Sodom and have run swiftly towards the gods of their forefathers. (Jeremiah 11:10)". Det er sikkert veldig materialistisk av meg å legge merke til at "the beginning of sorrows for the Norwegians" skjedde cirka samtidig med at vi fant oljen... På nettsiden nevnes forresten en rekke eksempler på guds straffedom mot Norge, hvorav kun ett var etter 1972 (en bussulykke i 1988 (!)).

"The capital city, Oslo, is full of fag bars, festivals, and communities that support and teach men and women to have vile affections and a reprobate mind and to become unclean through the lusts of their own hearts and to dishonor their bodies between themselves because they have not retained God in their knowledge. (Romans 1:24 – 32)." Nåvel, dette er å skryte litt for mye av Oslo - det er ikke så fryktelig mange homsebarer i Oslo, og homofestivaler er det bare få uker i året.

"Abortion has been legal since 2007 and during that year they had a 20.5% abortion rate." Oj, her er det mange som har begått aborter (før 2007) som vil bli overrasket over at det var ulovlig da.

Til slutt har de tatt med fire personer de vil kritisere spesielt. Det er "King Harold V", Desmond Tutu (!), Anette Trettebergstuen og Karen Christine ("Kim") Friele. Det sies at Kim Friele er "leader of Norwegian National Association for Lesbian and Gay Liberation", noe som vel vil overraske både henne selv og Karen Pinholt.

Jeg lurer på om gud selv er like dårlig informert som disse representantene - i så fall er det ikke godt å si hvem hun hater.

No comments:

Post a Comment