Monday, May 03, 2010

Månelandingsfartøyet krasjet

Stoltenbergs "månelanding" blir ikke noe av på noen år enda. Mongstad vil spy ut CO2 i flere år, stikk i strid med forutsetningene.

Så er spørsmålet om ting ville ha gått litt raskere hvis staten hadde satt fungerende CO2-fangst som forutsetning for utslippstillatelse, og altså nektet Statoil å åpne anlegget før dette var klart. Grunnleggende økonomisk og psykologisk teori tilsier at det ville ha hjulpet...

No comments:

Post a Comment