Thursday, August 05, 2010

Aftenposten frykter at flomofre får hjelp

Aftenposten har i dag en høyst merkelig sak om flomofrene i Pakistan. I en artikkel om at flomofrene i Pakistan ikke får hjelp slår de (nærmere bestemt Kristin Solberg) til med følgende:

Frykten øker for at veldedige islamistiske organisasjoner – enkelte med koblinger til militante grupper – vil forsøke å fylle nødhjelpsvakuumet som er oppstått. Jamaat-ud-Dawah, den angivelige dekkorganisasjonen til den militante gruppen Lashkar-e-Taiba innrømmer eksempelvis at de forsyner flomofrene med mat og rent vann.

Les gjerne avsnittet en gang til hvis du synes det ser rart ut. Det er altså frykt for at veldedige (og islamistiske) organisasjoner vil forsøke å gi nødhjelp. Det finnes til og med en organisasjon som innrømmer (sic!) at de gir ofrene mat og vann.

Jeg forstår frykten for at flomkatastrofen skal ha som bivirkning at islamistene blir sterkere i området, men jeg synes det er å trekke det veldig langt å være moralsk forarget over at noen andre enn de vi liker gir ofrene mat. Især siden de vi liker faktisk ikke klarer å få vann og mat fram raskt nok.

Jeg håper at alle organisasjoner - også islamistiske - gir så mye vann og mat som de bare kan. Så er det statens oppgave å være mest effektiv og ikke bli "utkonkurrert" av andre grupper.

2 comments:

 1. Anonymous7:22 AM

  Aftenposten peker på et problem som mange synes er vesentlig, nemlig at organisasjoner med tilknytning til radikal islam bygger støtte ved hjelp av nødhjelp / bistand og velferdsstilbud (også kjent fra Gaza med Hamas).
  Dette handler ikke om motstand mot markedsideologi og at noen vil "konkurrere" mot den pakistanske staten. Det handler om en reell fare for at radikal islam skal få større støtte i Pakistan.
  Det er den pakistandkse staten, FN og inteenajsonale hjelpeorganisajsoner som skal være på banen i forhold til flomkatastrofen i Pakistan.
  Aftenposten er fullstendig saklig. Men det er mulig de burde ha vært tydeligere på hva dette dreier seg om.

  ReplyDelete
 2. Jeg er uenig. Jeg mener at det er galt å si at en organisasjon "innrømmer" å gi nødhjelp.

  Naturligvis forstår jeg problemstillingen, men det må i så fall være den pakistanske staten, FN og det internasjonale samfunn som innrømmer å ikke gi nødhjelp raskt nok, ikke islamistene som "innrømmer" å gi det - som om det i seg selv var galt å gi nødhjelp.

  ReplyDelete