Tuesday, August 31, 2010

Homonytt fra hele verden 31/08/10

Folkeavstemning om menneskeretter? Nei takk!
I Costa Rica har en folkeavstemning om partnerskapslov blitt avlyst, fire måneder før den skulle vært holdt. Det er Høyesterett som har bestemt det, med en relativt overbevisende begrunnelse: "Folk som lever i sammekjønnsforhold er en vanskeligstilt gruppe og utsatt for diskriminering, og de trenger støtte fra det offentlige for å få anerkjennelse for sine konstitusjonelle og derfra utledede rettigheter. Retten finner at det å la majoriteten bestemme over minoritetens rettigheter bidrar til å forverre diskrimineringen mot minoriteten." (min oversettelse, se heller originalen...) Godt poeng: å ha folkeavstemning for å bestemme om en bestemt gruppe skal ha rettigheter som alle andre tar som en selvfølge, er snodig. (globalpost)

"Rektor er homo!"
I Pretoria pågår en interessant rettssak om ytringsfrihet og om hvorvidt det er en ærekrenkelse å kalle noen homofile. To elever limte ansiktene til rektor og viserektor på skolen på et bilde av to menn som masturberte. De ble dømt av Pretoria High Court til å betale erstatning for ærekrenkelse. Men nå skal saken opp i grunnlovsdomstolen. Forsvareren til elevene mener at de må få lov til å uttrykke seg "satirisk" og at det uansett ikke er en ærekrenkelse å påstå at noen er homofile. Så da får vi se. (Mamba Online)

Adopsjonsbyrå nedlegges
Det britiske, katolske adopsjonsbyrået som jeg nevnte for en uke siden har gjort alvor av truslene om å legge ned adopsjonsvirksomheten sin heller enn å følge antidiskrimineringsregelverket som ville medført at de også måtte tilby sine tjenester til homofile. (Christian Science Monitor) Det er lett å forstå begge sider i denne saken - på den ene siden er det ingen som isolert sett blir bedre stilt av at dette adopsjonsbyrået stenger. På den annen side vil tilværelsen for hver enkelt av oss bli ganske uholdbar hvis det blir opp til hver enkelt bedrift eller organisasjon om de vil diskriminere mot homofile. Eller mot svarte. Eller mot jøder.

Hva kan kalles "veldedighet"?
En liknende sak har dukket opp i New Zealand, hvor en kristen gruppe som ville "kurere" homofili ble nektet status som veldedig stiftelse av en liknende Charities Commission. Begrunnelsen er at det å være homofil ikke behøver å kureres. (GayNZ)

Seksuelle overgrep
Det er omtrent like mange menn som forgriper seg seksuelt på gutter utenfor familien som det er menn som forgriper seg seksuelt på jenter utenfor familien. Dette skriver Vårt Land og VG (og opprinnelig NTB) slik: "De utgjør bare fem prosent av befolkningen. Likevel begår homofile like mange overgrep mot barn utenfor familien som det samlede antall heterofile overgripere." Dette må vel være en logisk brist? Ihvertfall står det ingenting i saken som direkte bekrefter at alle menn som begår overgrep mot gutter kan karakteriseres som homofile. Det er riktignok akkurat homofile Thore Langfeldt har forsket på - og han mener at hos en del homofile overgripere er årsaken å finne i negative holdninger til homofili. Hans funn skal presenteres på en konferanse, og man må vel høre hva som sies der før man eventuelt mener noe om det.

Nei til antimobbeprogrammer?
I USA kritiserer den ytterliggående gruppa "Focus On The Family" antimobbeprogrammer i skolene for å være "skjult homoaktivisme" (eller "snikhomofilisering", som en herværende partileder ville ha kalt det). Candi Cushman sier: "Vi føler mer og mer at aktivistene villedende bruker antimobberetorikk for å få fram sine synspunkter, mens synspunktene til kristne elever og foreldre bagatelliseres." Nåvel, Det vil ihvertfall lett skje hvis homoaktivistene mener at homofile barn ikke bør mobbes, mens de kristne foreldrene mener at homofile heller burde kureres. (Focus on the Family holder nemlig også på med "helbredelse" av homofile. (On Top Magazine)

Queer Shakespeare
Litt kultur: Er du i Philadelphia, kan du ta en titt på en queer versjon av "A Midsummer Night's Dream". Men bare til 12. september. (Philly2Philly)

Skift førerkortkjønn
I Pennsylvania, derimot, er det nå blitt lov å skifte kjønn på førerkortet - hvis du allerede har gjort det in real life. (Philly.com)

Oppfølging: Skeiv tegneserie
Som nevnt tidligere dukker en homofil figur opp i tegneserien Archie snart. Nå kan du lese et intervju med tegneserieskaperen hos Towleroad.

2 comments:

 1. Hvor er den logiske bristen mener du i at det er en overrepresentasjon innen for det homofile for overgrep? Med bakgrunn i de knappe artiklene i vl og vg.

  Og "unnskylde" det med mye mobbing og negative holdninger, vel (slik vl.no har som en setning). Spyrefleksen min kommer faktisk rimelig kjapt.

  ReplyDelete
 2. Den logiske bristen: Jeg mener at man ikke uten videre kan påstå at en pedofil mann som misbruker gutter er homofil. Det er såpass stor forskjell på det å forelske seg i noen av samme kjønn og det å misbruke barn seksuelt, at jeg rett og slett ikke ser den koblingen. Uten at det heller er noe bevis, så er det da vel ganske mange heterofilt gifte menn som er tatt for å misbruke sine egne barn, deriblant gutter.

  Altså mener jeg at det er vanskelig ut fra det som står i disse artiklene å si noe om hvorvidt homofile er overrepresentert når det gjelder overgrep mot barn.

  Så mener altså Langfeldt at enkelte homofile ungdommer (og da spesielt slike som ikke "ser ut som" homofile) har opplevd det som umulig å inngå forhold til jevnaldrende, og at noen av disse har blitt overgripere. Jeg synes det er lite konstruktivt å kalle dette en "unnskyldning". Det er viktig at man forsker på årsaker til seksuelle overgrep, og man bør ikke avvise eventuelle årsaksforklaringer fordi de "unnskylder" overgriperne.

  ReplyDelete