Friday, August 13, 2010

Logisk brist om monstermaster

VG har i dag en pussig sak om kostnadene ved sjøkabler. Energi Norge har regnet ut "kostnadene landets strømkunder vil få hvis Hardanger-forkjemperne vinner frem i kampen om å få sjøkabel, og at kabel da vil bli krevd og brukt i fremtidige prosjekter, på land og til sjøs."

"Hvis man vinner frem i Hardanger, vil selvfølgelig alle andre kommuner og områder kreve at også de skal få slippe master", sier kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen. Ok, la oss godta det premisset. Men krav koster ikke noe. Det er å innfri kravet som koster noe. Mener Pladsen at alle kommuner og områder vil nå fram med sine krav - altså at ethvert sted i Norge vil bli ansett (av politikerne) som like verneverdige som Hardangerfjorden?

Eller for å si det på en annen måte: hvis Pladsen og andre monstermastforkjempere anser Hardangerfjorden som like lite verneverdig som enhver annen krafttrasé, forklarer det kanskje at de forkastet sjøkabler i første omgang...

10 comments:

 1. Are Antonsen3:20 PM

  Er ikke dette strengt tatt bare ordkløveri fra din side..?

  Ellers fin blog, grattis :)

  ReplyDelete
 2. Nei. Det er skremselspropaganda fra Energi Norge. De prøver å framstille det som at sjøkabel vil koste tusenvis av kroner for hver nordmann, mens det kun gjelder i den tenkte situasjonen at man erstatter alle master med sjøkabler.

  For øvrig takk for ros... :-)

  ReplyDelete
 3. Veldig snodig artikkel i VG ja, kun egnet til å vekke trollene til debatt. Og hva med gevinstene? Dette minner meg om røykelovdebatten. Javisst hadde det innvirkning på utestedenes økonomi, men det hadde også positiv innvirkning på de ansattes og gjestenes helse. Vakker natur = turisme og trivsel, og er verd hver eneste krone.

  ReplyDelete
 4. Jeg reagerte litt som deg. Det kunne virke som om all luftbåren kraftfremføring nå skulle i kabel, dersom det blir kabel i Hardanger.
  Men strategisk lurt, mange leser ikke mer enn overskriften.

  ReplyDelete
 5. Are Antonsen5:01 PM

  Mediene har vært svært vennlige ovenfor kritikerne av luftbåren kraftfremføring, og de har stort sett fått ture fram som de har ønsket med sin egen skremselspropaganda. Det har blitt skapt et bilde av at Hardanger skal raseres, at andre alternativer ikke er vurdert, at turistene kommer til å forsvinne osv. At Energi Norge slipper til med et tenkt scenario, det fremheves at det er snakk om anslag, hvor man ser på hva framtias kraftutbygging -kan- komme til å koste forbrukerne er bra. Som en av de som faktisk leser mer enn overskifta synes jeg det er kjekt med propaganda fra mer enn én part for å kunne gjøre meg opp en mening ;)

  Når det gjelder luft- kontra sjøkabel i hardanger forundrer det meg litt at argumentasjonen er at man vil bevare naturen. Man må da vitterlig hogge en like bred strømgate ned til sjøen for å få lagt denne sjøkabelen, og dette vil skjemme fjorden vel så mye som en klassisk kraftlinje. Det virker rett og slett som et valg mellom pest og kolera.

  Det beste hadde nok vært at debatten var en annen, nemlig hvilke tiltak man skal sette inn for å minke kraftforbruket i området, eventuelt styrke lokal produksjon av miljøvennlig kraft, slik at en ny kraftlinje blir unødvendig. Dessverre er nok det bare ønsketenking. Vi får se hva som skjer når en ny utredning er gjennomført..

  ReplyDelete
 6. Jepp, Are, propaganda har det vært på begge sider. Og som alltid i politikken er man mer ivrig etter å påpeke motpartens propaganda enn sin egen. Så også med meg - jeg bruker flittig "m-ordet" og kritiserer samtidig Energi Norge.

  Det beste ville nok vært hvis "journalistene" faktisk var journalister, og stilte kritiske spørsmål...

  Og jeg er enig i at "lokal kraft" bør bli noe man tenker på.

  ReplyDelete
 7. Anonymous1:34 AM

  Overslaget gjelder NYE kabler som er planlagt/som det er behov for, og tar ikke med eksisterende luftrekk, da ville regningen blitt mange ganger høyere.

  Videre er det slik at også sjøkabel vil medføre vesentlige naturinngrept.

  Til sist er det slik at den planlagte brua vil være langt mer synlig enn noen master og ledninger, men det overser man passende nok for bru vil man vel ha antar jeg? Jeg antar videre at turister bare lar seg skremme av standardmaster og ikke bru(som vil være av mye større dimensjoner enn mastene)

  Verden vil bedras.

  ReplyDelete
 8. Anonymous kl. 1:34 AM:
  Men det er jo ikke noen som har tatt til orde for å legge alle "NYE kabler" som sjøkabler, er det vel? Derfor blir det litt irrelevant å komme trekkende med et overslag for hvor mye det vil koste.

  For øvrig er det riktig at sjøkabel medfører naturinngrep og at bruer også kan være skjemmende, men det gjør ikke opplysningen om hvor mye det vil koste å legge alle nye kabler som sjøkabler, mer relevant.

  ReplyDelete
 9. Anonymous12:04 PM

  Dette er vel ikke annet enn skremselspropaganda bestilt av regjeringen for å forsvare seg selv og sine avgjørelser. Og hva fungerer vel bedre enn å få folk til å tro at "motstandernes" løsning vil koste deg mange tusen kroner - faktisk så mye som 100 000 pr husstand over en halv mannsalder.

  ReplyDelete
 10. Anonymous12:06 AM

  ( Hardanger ) …….for prisen av 6 Liter mineralvann.

  I forhold til Hardangersaka så må nokon i Statnett oppdage at vi er i 2010. Vi kan ikkje fortsette som vi gjorde i 1950. Natur er ikkje fornybar - det må no settas krav til løysingar som skåner både lokal busetting et av Europas mest unike landskap.
  For prisen av 6 Liter mineralvann pr. år pr. hustand (70-100kr.) så kan vi dekke tilførsel til både oljeplattformer og til Bergen og samtidig bevare landskap og bumiløet i Hardanger.
  Det er altså denne kostnaden som skaper denne utrulege situasjonen. Men det er altfor dyrt for folkepartiet Senterpartiet og partiet er no villig til å kjøre regjeringa ut i gjørma pga. dette.
  Det er nesten absurd, det må folk både i Hardanger, Møre og landet ellers merke seg. Det verkar faktisk som Senterpartiet ikkje trur at sanninga omkring dette nokon gong skal komme fram.


  Med vennleg Helsing
  Helge Nilsen


  Mrk ……..NVE har stadfesta dettet talet ( ca. 100 kr. husstand pr. år )* men straks begynner dei å snakke om andre mulige luftspenn, kor dyre dei eventuelt vil bli ? Eg meiner at man må ta kvar sak for seg og vurdere etter dei forholda som gjelder på kvar plass.
  Det har vært ei utvikling i samfunnet, det stilles f.eks mykje høgare krav til et hus i dag enn i 1950. Ingen kan i dag presentere prisen på et hus slik dei vart bygd i 1950 og sei at et moderne hus er altfor dyre til å byggast.

  *) ..eg har artikkelen der NVE presenter dette talet for sjøkabelen i Hardanger på ei anna maskin.

  ReplyDelete