Monday, August 09, 2010

Har regjeringen slurvet med saksbehandlingen?

VG skriver at sivilombudsmannen stiller spørsmål ved om vedtaket om monstermastene i Hardanger er fattet på riktig måte.

Det er NVE som har fattet vedtak i denne saken, men de har kun delegert saker som ikke dreier seg om "betydelig motstridende samfunnsinteresser". Sivilombudsmannen viser til de "betydelige ulemper og til dels også skader som vil bli påført landskapet i Hardanger, kulturminner og kulturmiljø der, samt det nasjonalt høyt verdsatte friluftslivet og naturmiljøet i Hardanger".

Dette kan tyde på at Regjeringen har slurvet med saksbehandlingen sin. Deler av regjeringen ønsker å behandle saken på nytt, og da kan en slik eventuell saksbehandlingsfeil være en beleilig unnskyldning/begrunnelse for å gjøre en ny vurdering. Det skal bli spennende å følge saken videre...

PS: Nå har i tillegg regjeringspartiene begynt å skylde på hverandre, ifølge VG.

PS2: Harald Stanghelle har en interessant kommentar om saken i dagens Aftenposten. Jeg siterer en bit:
"Det ligger mulig sprengstoff i dette. For hvis Olje- og energidepartementet tar den aktuelle forskriften på alvor, ja, så betyr det at det ikke definerer Hardanger-utbyggingen som av prinsipiell karakter eller som en sak «med betydelig motstridende samfunnsinteresser». En slik utdefinering av sakens betydning er å gjøre departementets egen vurderingsevne til latter.

På den annen side: Hvis man definerer Hardanger-utbyggingen som prinsipiell eller med motstridende samfunnsinteresser, ja, da erkjenner man en meget pinlig saksbehandlingsfeil.

Med andre ord er det liten grunn til å misunne de juristene som de neste tre ukene skal svette over svarbrevet til Sivilombudsmannen."

8 comments:

 1. Hvis dette skal være brudd på grunnloven vil det bli artig fremover. Herr Konge Haakon, skal vi velge SF6 brytere eller må vi velge noe annet? For å ta det helt banalt.

  ReplyDelete
 2. norskgoy: Mener du altså at valget av type brytere har med "betydelig motstridende samfunnsinteresser" å gjøre? Det har jeg vanskelig for å se.

  Poenget er jo nettopp at regjeringen kan delegere avgjørelser i mindre viktige saker, men at i såpass vesentlige saker som denne må departementet selv ta avgjørelsen.

  ReplyDelete
 3. Er valg mellom luftstrekk, sjø+luftstrekk, sjø+landkabel eller landkabel det? Når det gjelder brytere så er det jo noen svære bryterfelt som står på stasjene, og som også vil være nødvendig ved sjøkabel. Morelen her er egentlig at det ville ikke vært lovstridig om kabelen hadde blitt lagt i sjø, men luft så er det stridig. Etter ombudsmannens merkelige skriblerier.

  Absolutt alle alternativene har "betydelige ulemper og til dels også skader som vil bli påført landskapet i Hardanger, kulturminner og kulturmiljø der, samt det nasjonalt høyt verdsatte friluftslivet og naturmiljøet i Hardanger", for å si det med ombudsmannen sine ord, ironisk nok uvitende om at det eksisterer allrede et luftstrekk over hardangerfjorden og det finnes en del kraftkrevende industri i området som logisk nok krever sine luftstrekk.

  Eller med andre, og et like godt begrunnet ord; alle alternativene har små eller ingen ulemper for folk og dyr, ny linje vil fremdeles sikre mennesker arbeid slik at de kan bo ved hardangerfjorden i mange år fremover ved at industri er sikret en stabil forsyning av elkraft, f.eks Alvik og Tyssedal.

  ReplyDelete
 4. norskgoy: Sivilombudsmannen mener at NVE selv har påpekt disse "betydelige ulemper og til dels også skader som vil bli påført landskapet i Hardanger, kulturminner og kulturmiljø der, samt det nasjonalt høyt verdsatte friluftslivet og naturmiljøet i Hardanger".

  Poenget fra Sivilombudsmannens side er vel og merke ikke at den ene løsningen nødvendigvis har større slike ulemper enn en annen, men at siden det foreligger så store ulemper, må avgjørelsen tas av departementet selv og ikke av underliggende etater på delegasjon. Så langt jeg kan se sier ikke Sivilombudsmannen et ord om at det ville vært mer lovlig å ta denne avgjørelsen i NVE selv om resultatet ble å legge sjøkabel - han forholder seg kun til det konkrete vedtaket som her er fattet.

  ReplyDelete
 5. Anonymous9:19 AM

  Regjeringen kommer ikke til å vike, tro meg. Det ville være det samme som, i deres egne øyner, å vise svakhet. En sosialist viser ikke svakhet. De står på sitt, åkka som. Å la FOLKET få talerett er det samme som å gi makt til folket. Den makten vil ap og sv ha for seg selv. De vet ikke at å lede er å tjene. De tror at å lede er å bli tjent...

  Vidar

  ReplyDelete
 6. @Bjørn 9:41
  Sivilombudsmannen sier selvsagt det han skal si, poenget mitt iallefall er hans begrunnelse for dette. For han kunne like godt brukt krav om gjennomslag for prosjektet fordi det vil medføre "betydelige ulemper og risiko for store befolkningsgrupper". I.e. hans argument for bruk av $28 høres rimelig borti veggene ut.

  Eivind Smith mener nå det motsatte. Så "here we go".

  ReplyDelete
 7. thomas10:01 AM

  I dag kan vi jo lese i VG:
  "Men nå sier professor i offentlig rett, Eivind Smith, at vedtaket neppe er grunnlovsstridig etter grunnlovens paragraf 28.
  - Denne bestemmelse sier noe om hvordan regjeringen skal organisere arbeidet sitt. Ifølge denne bestemmelsen så bestemmer regjeringen selv om den, eller noen andre i forvaltningsapparatet, skal avgjøre bestemte typer av saker, sier jussprofessoren til NRK"
  Dette viser jo at det vanligvis er minst 2 sider av enhver sak, og at en ikke skal forhaste seg med å dra konklusjoner, basert på følelser. Så får vi håpe at det bringes klarhet i dette, en gang for alle.

  ReplyDelete
 8. Sivilombudsmannen sier jo selv at grunnloven mest er relevant for å tolke forskriften.

  "norskgoy": jeg forstår ikke helt hva du mener. Sivilombudsmannens argument går ikke på gjennomslag eller ikke gjennomslag for prosjektet, men hvilken instans som skal ta avgjørelsen. Så et argument om "betydelige ulemper og risiko for store befolkningsgrupper" vil også tale for at det er departementet selv og ikke NVE på delegasjon som skal ta avgjørelsen.

  ReplyDelete