Thursday, August 26, 2010

Når studentene ikke har råd til klær...

I dagens Aftenposten står det en interessant artikkel om frafallet i høyere utdanning. I enkelte utdanninger fullfører kun halvparten av studentene studiet. Mange lurer på hvorfor det er slik.

Bildene som illusterer artikkelen viser tydelig at én av studentene sitter på forelesning i bar overkropp. Noen vil sikkert tolke det som en bekreftelse på det mange har sagt: nå er studiefinansieringen blitt så dårlig at studentene ikke har råd til både pensumbøker og klær. Da er det ikke rart at mange slutter.

Men siden forelesningen det er bilde fra er en matematikkforelesning, er nok svaret et ganske annet. Studenten blir nok rett og slett så varm om hjertet av temaet som det foreleses om, at han måtte kle litt av seg for å kjøle seg ned litt.

No comments:

Post a Comment